ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ  & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

«INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CRETAN JOURNALISTS & MASS MEDIA»

(ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & M.M.E) 

 Α.Φ.Μ 996703578   – Α’ ΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ THΛ: & 6970016 345

Email: diekdi.mme@gmail.cominfo@diekdi-mass-media.com

Ποιοί είμαστε ………

Η Ιδέα , και το όραμα για μια «Διεθνή Ένωση Κρητών Δημοσιογράφων & Μ.Μ.Ε που θα συμπεριλαμβάνει  όλες τις ειδικότητες εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας «Κρητικών συμφερόντων και όχι μόνο» » Κρητικής  καταγωγής , αλλά και μη’ σε όλη την Υφήλιο ,πήρε σάρκα και οστά. 

Η « Διεθνής Ένωσης Κρητών Δημοσιογράφων & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» είναι επίσημα αναγνωρισμένη από το  Ειρηνοδικείο Αθηνών με αριθμό 79/22-3-2021,  καθώς επίσης και από το Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθμό 33158 /2021. 

Το καταστατικό της « Διεθνούς  Ένωσης Κρητών Δημοσιογράφων & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης»  επί του σώματός του φέρει για την γνησιότητα αυτού επισημείωση όπως προβλέπεται από την Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, με Αριθμό πρωτοκόλλου 2487/2021.

Ξεκινάμε  μια καινούργια Ένωση, ανταποκρινόμενοι όλοι με σοβαρότητα και σεβασμό, στην ιδέα και υλοποίηση του στόχου μας, και αυτό εφαρμόστηκε από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης μας ,από τα Ιδρυτικά μέλη αλλά και από τα Τακτικά.

Στην ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε δεν έχουν καμιά θέση μη εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεις. 

Η «Διεθνή Ένωση Κρητών Δημοσιογράφων & Μέσων Μαζικής Ενημερώσεις» διοικείτε από επταμελές συμβούλιο τριετούς θητείας με : Πρόεδρο -Α’Αντιπρόεδρο – Β’ Αντιπρόεδρο εκπρόσωπο του Δ.Σ σε όλη την Κρήτη , τον/την  Γενικό Γραμματέα & Γραφείο Τύπου – Ταμία – Έφορο -Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων.

Στελεχώνετε δε από εκλεγμένα μέλη που προήρθαν το ενιαίο ψηφοδέλτιο και από αρχαιρεσίες που πρόεκυψαν την 16η Μαΐου 2021 σε Δ.Σ  που συμπεριλαμβάνει την Πειθαρχική Επιτροπή και την Εξελεγκτική επιτροπή.

Την διοίκηση στελεχώνουν με ουσιώδη ρόλο και όχι διακοσμητικό , επαγγελματίες δημοσιογράφοι  στην Επιτροπή Αξιολόγησης Εγγραφών , καθώς επίσης και επιτροπή δημοσίων σχέσεων.

Το καταστατικό αλλά και ό εσωτερικός κανονισμός που ψηφίστηκαν από τις Γενικές συνελεύσεις 12-9-2020 & 16-5-2021  ,μέσα σε Νομικό πλαίσιο και 

σύμφωνα με τους νόμους Περί τύπου για την  στελέχωση  Ενώσεων, δεν επιτρέπουν και δεν αφήνουν κανένα «παραθυράκι» εγγραφής , σε μή εργαζόμενους στα Μ.Μ.Ε ,τα οποία πρέπει να λειτουργούν Νομίμως, και να είναι ενταγμένα στην αρμόδια ΔΟΥ της Πόλης που δραστηριοποιούνται ανά 

την Υφήλιο.

Αυτό αφορά τα Μ.Μ.Ε και τους εργαζόμενους για εγγραφή στην «Διεθνή Ένωση Κρητών Δημοσιογράφων & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. : Tηλεοπτικούς & Ραδιοφωνικούς σταθμούς , Εφημερίδες & Περιοδικά, Δημοσιογραφικά Portal,- 

Ιντερνετικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς & Ραδιοφωνικούς Σταθμούς στο Διαδίκτυο .  

  Αυτό δίνει μεγάλη επαγγελματική και διεθνή αναγνώριση της  Ένωση μας  .

Τα ιδρυτικά μέλη είναι επαγγελματίες Δημοσιογράφοι ,στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ,στα Ραδιοτηλεοπτικά Μ.Μ.Ε  , Επιστήμονες, με αξιόλογη συγγραφική δουλειά σε μεγάλα επιστημονικά περιοδικά και Portal , Ραδιοφωνικοί παραγωγοί, Φωτορεπόρτερ, και άλλων επαγγελμάτων μέσα στα Μ.Μ.Ε .

Μέσα στην οικογένεια αυτή της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε , οι εγγραφές θα γίνονται με πραγματικό λόγο ύπαρξης καθαρά επαγγελματιών στον χώρο μας, και ο έλεγχος των εγγράφων θα είναι λεπτομερής από την Πενταμελή επιτροπή αξιολόγησης εγγραφών που θα συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, προς έγκριση, η απόρριψη, των αιτούντων, και  μαζί με την επιτροπή αξιολόγησης εγγράφων την τελική έγκριση η απόρριψη θα παίρνει με πλειοψηφία το Δ.Σ .

Μέσα από αυτήν την ηλεκτρονική μας παρουσία στο διαδίκτυο μπορείτε να έχετε πλήρη ενημέρωση για την Εγγραφή σας αν το επιθυμείτε και να προμηθευτείτε τα απαραίτητα έγγραφα που υπάρχουν στο παραθυράκι « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ». ( Βλέπετε οδηγίες) ……. 

Στο καταστατικό και στον εσωτερικό κανονισμό θα έχουν πρόσβαση με «ειδικό κωδικό» Ανάγνωσης και τύπωσης,  μόνο τα Ιδρυτικά και Τακτικά μέλη της «Διεθνούς  Ένωσης Κρητών Δημοσιογράφων & Μέσων Μαζικής Ενημερώσεις » .

                                                    ΑΘΗΝΑ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Το Δ.Σ της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε