Δικαιολογητικά εγγραφής Τακτικού μέλους

στην «Διεθνή Ένωση Κρητών Δημοσιογράφων & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης»

Α) Αίτηση εγγραφής .

B) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) από τον/την Αιτούντα

Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δίνει την συγκατάθεση του στην ΔΙ.ΕΚ.ΔΗ& Μ.Μ.Ε όπως συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν, τον αιτούντα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την εκάστοτε εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά τροποποιούνται.

Δ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας .

Ε) Απόσπασμα ποινικού μητρώου πρόσφατο.

Ζ) Βεβαίωση από το Μ.Μ.Ε εργασίας.

Η) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) από το Μ.Μ.Ε εργασίας του .

Θ) Φόρμα βιογραφικού

Ι) 1-Φωτογραφία – Διαβατηρίου από 150-ΚΒ (έγχρωμη).

Κ)Τίτλοι Σπουδών – σκαναρισμένο σε ptf η JPC /Δευτεροβάθμιας

ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης .

Λ) Για τους έχοντας τον τίτλο δημοσιογράφου, σε νόμιμες λειτουργίες Μ.Μ.Ε π.χ , Εφημερίδες-Ραδιόφωνο-Τηλεόραση- Portal, Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ασφαλιστικού φορέα ότι ΕΊΝΑΙ ασφαλισμένοι ως Δημοσιογράφοι τουλάχιστον για μια 5ετία έως και σήμερα, που αιτούνται την εγγραφή τους στην ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε

Καμιά αίτηση δεν θα συζητηθεί από την επιτροπή εγγραφών εάν δεν είναι υπογεγραμμένα, όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στην ΔΙ-Ε-Κ-ΔΗ & Μ.Μ.Ε

Μόνο οι Υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να φέρουν ,ψηφιακή υπογραφή.

ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1ον. Η Ένωση αποτελείται από ιδρυτικά τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη.

2ον. Tα ιδρυτικά μέλη αποτελούν τον κορμό της παρούσης Ένωσης, τα οποία είναι: ιδρυτές, ιδιοκτήτες, συνιδιοκτήτες, εκδότες, διευθυντές, αρχισυντάκτες, δημοσιογράφοι του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και οι δημιουργοί Κρητικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών καθώς επίσης , και εκπομπών που προβάλει το Εθνικό μας συμφέρον στην Υφήλιο ,Φωτορεπόρτερ , Κάμερα μαν , & Τεχνικοί των Μ.Μ.Ε .

3ον. α) Τακτικά Μέλη εγγράφονται: ιδρυτές , ιδιοκτήτες Κρητικών εντύπων εφημερίδων και περιοδικών , συνιδιοκτήτες , εκδότες, διευθυντές, αρχισυντάκτες, δημοσιογράφοι, δημοσιογράφοι του ηλεκτρονικού τύπου «portal»- Διαδικτυακή εφημερίδα ,καθώς και οι ιδιοκτήτες Μ.Μ.Ε . «ΝΟΜΙΜΗΣ λειτουργίας».

Προϋπόθεση για να γίνουν μέλη της Ένωσης θα πρέπει οι εφημερίδες και τα περιοδικά τους να εκδίδονται 3 χρόνια συνεχώς ,καθώς επίσης και να έχουν Α.Φ.Μ στην αρμόδια ΔΥΟ έδρας τους και να καταθέσουν παραστατικά .

Επίσης ,Φωτορεπόρτερ , Κάμερα μαν , & Τεχνικοί των Μ.Μ.Ε , και δημιουργοί ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών που αναφέρονται στην Κρήτη και των εθνικών θεμάτων μας σε όλο τον κόσμο «ΝΟΜΙΜΗΣ λειτουργίας».

4ο) Προϋπόθεση για να γίνουν μέλη της Ένωσης ,έχουν Ραδιοφωνικοί Παραγωγοί , Δημοσιογράφοι ή άλλη ειδικότητα εργασίας τους, και να λειτουργούν τα Μ.Μ.Ε με νόμιμη άδεια, εντός της ελληνικής επικράτειας ή στην αλλοδαπή, για 3 χρόνια συνεχώς.

5ο) Η εγγραφή τακτικού ή αντεπιστέλλοντος μέλους προϋποθέτει τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας και να έχει την ελληνική Ιθαγένεια.

6ο) Οι εγγραφές στην ένωση μας γίνονται δύο φορές τον χρόνο : Aπό 1η Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου έκαστου έτους & Από 15 Φεβρουαρίου έως 30 Μαρτίου έκαστου έτους.

7ο) Όλες οι αιτήσεις αξιολογούνται από την 5μελη επιτροπή αξιολόγησης Εγγραφών σε έκτακτη 15 ήμερες μετά την ημερολογιακή λήξη των καταθέσεων τους, και οι εγκρίσεις η απορρίψεις των αιτήσεων προσκομίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρία για επικύρωση τους.

8ο) «Οποιαδήποτε αίτηση είτε έχει όλα τα δικαιολογητικά αλλά δεν φέρει υπογραφή του/της αιτούσας δεν λαμβάνετε καν υπ’ όψιν και αρχειοθετείτε ως μη εγκεκριμένη ! ».