Με μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση εκ μέρους των στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων της Κρήτης, φοιτητών, φοιτητριών, αλλά και πολιτών, πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της Περιφέρειας Κρήτης-Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας «Υγιής και Ενεργός Γήρανση: Πολιτικές, Προκλήσεις και Προτεραιότητες», την Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022, με τη συμβολή ακαδημαϊκών, επιστημόνων υγείας και κοινωνικής φροντίδας, ερευνητών/-τριών και στελεχών κοινωνικών υπηρεσιών.


Τον συντονισμό της ημερίδας είχαν ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας Λάμπρος Βαμβακάς, ο αναπληρωτής γεν. διευθυντής δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης Σπύρος Επιτροπάκης, η προϊσταμένη της διεύθυνσης δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας ΠΕ Ρεθύμνου Μαρία Καββάλου, και ο ομότιμος καθηγητής της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Τάσος Φιλαλήθης.


Στο πρώτο μέρος της ημερίδας αναδείχθηκε η αναγκαιότητα ενίσχυσης της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με την Περιφέρεια Κρήτης για την ανάπτυξη δράσεων συνέργειας και διασύνδεσης με τις δομές για ηλικιωμένα άτομα, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Επίσης, τονίστηκε η σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης της Γηριατρικής, ως μια σύγχρονη εξειδίκευση που εδράζεται στην ολιστική προσέγγιση των ατόμων άνω των 65 ετών και προσβλέπει στη διαμόρφωση των συνθηκών εκείνων ώστε να απολαμβάνουν επιτυχημένα γηρατειά και έγινε αναφορά στη λειτουργία του γηριατρικού ιατρείου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ).

Παρουσιάστηκαν, ακόμη, οι δομές, η φιλοσοφία και η συνεισφορά του Κέντρου Ημέρας Αλτσχάιμερ ΠαΓΝΗ «ΝΕΦΕΛΗ», το οποίο εντάχθηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» και έχει ήδη προσφέρει υπηρεσίες από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2022 σε περίπου 260 ασθενείς και περισσότερους από 70 φροντιστές. Στο ίδιο μέρος, αναπτύχθηκαν οι πολιτικές, τα προγράμματα και οι δράσεις των τοπικών κοινωνιών και των Δήμων για την προώθηση της υγιούς και ενεργού γήρανσης, την κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων ατόμων και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαχρονική συνεισφορά των ηλικιωμένων γυναικών στην οικογένεια, τον πολιτισμό και την κοινωνία.


Στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκε η αξιολόγηση του Προγράμματος «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων που διαβιούν σε ΜΦΗ «ΟΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ», που υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και το Φυσικών Διαδραστικών Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών και Περιβαλλόντων του ΕΛΜΕΠΑ, ως μια βέλτιστη ψηφιακή πρακτική για τη ψυχοκοινωνική και νοητική ενδυνάμωση των ηλικιωμένων ατόμων, την άμβλυνση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης και την εκπαίδευση των κοινωνικών φροντιστών τους σε καλές πρακτικές για την ενίσχυση της αυτονομίας και αυτοφροντίδας τους.

Επίσης, παρουσιάστηκε η εργαλειοθήκη που έχει σχεδιαστεί και εφαρμοστεί πιλοτικά από το ΕΛΜΕΠΑ για την ενίσχυση της εγγραμματοσύνης υγείας των επιστημόνων υγείας και κοινωνικής φροντίδας που εργάζονται με ηλικιωμένα άτομα.


Τέλος, παρουσιάστηκε η συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και εκπροσώπων και φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, της Ερευνητικής/ Ακαδημαϊκής κοινότητας, των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας των πολιτών για τη διαμόρφωση της πρότασης, με επικεφαλής την Περιφέρεια Κρήτης, για την εκ νέου διαπίστευση των Κέντρων Αναφοράς και τον ορισμό του οικοσυστήματος της Περιφέρειας Κρήτης ως Κέντρου Αναφοράς για την καινοτομία για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση στη Σύμπραξη Καινοτομίας στην Υγιή και Ενεργό Γήρανση.


Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Λάμπρος Καμπουράκης: «Η ημερίδα αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία να αναδειχθεί μέσω του δημοσίου διαλόγου η ευθύνη όλων μας απέναντι στους ανθρώπους στους οποίους οφείλουμε την ύπαρξή μας. Απέναντι σε εκείνους που εργάστηκαν πριν από εμάς, δημιούργησαν πριν από εμάς και μεγάλωσαν εμάς, ώστε να μπορούμε σήμερα να πορευόμαστε με αξιοσύνη στη ζωή μας. Επομένως, είναι η ώρα της δικής μας ευθύνης να τους προσφέρουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι χρειάζονται ώστε να αποτελούν υγιή, ευτυχή, αξιοπρεπή και ενεργά μέλη της κοινωνίας μας. Η συνεισφορά των ηλικιωμένων ατόμων, ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας, στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη είναι δεδομένη και πολύτιμη.

Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η συστηματική ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνική ζωή, η διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών υγειονομικής και κοινωνικής φροντίδας και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πολιτικών προς την κατεύθυνση της μετάβασης από την κλειστή φροντίδα στην ανεξάρτητη και αυτόνομη διαβίωση στην κοινότητα».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ Νικόλαος Κατσαράκης επεσήμανε ότι: «Η διαχείριση της γήρανσης σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και από τις τοπικές κοινωνίες αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και επιβάλλει σύγχρονες πολιτικές και προγράμματα που στοχεύουν στην προώθηση όχι μόνο της μακροζωίας και της υγιούς γήρανσης, αλλά και της ενεργού γήρανσης μέσω της υλοποίησης καινοτόμων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων, όπως το Έργο «ΟΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ», το οποίο πρόκειται να επεκταθεί πολύ σύντομα και στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων».

Comments are closed

Ένωση Δημοσιογράφων Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.ΔΗ.Π.Η.Τ) Μακεδονίας – Θράκης
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Ένωση Δημοσιογράφων Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.ΔΗ.Π.Η.Τ) Μακεδονίας – Θράκης
HELLENIC MEDIA GROUP
Politispress
THE GREEK NEW PAPER
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
PANCRETAN ASSOCIATION OF AMERICA
ΚΡΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ”ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ”
ΡΑΔΙΟ ΓΕΦΥΡΑ
3XY 1422 AM RADIO HELLAS
Πρόσφατα σχόλια
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
  hellas radio
  Evripos 90 FM
   « ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΙ »

  « ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΙ »

  Με απόφαση του Δ.Σ της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε όλοι οι διαφημιζόμενοι από το επίσημο SITE μας ,προβάλλονται εντελώς ‘’ΔΩΡΕΑΝ’’ χωρίς καμιά από εμάς οικονομική απαίτηση.

  Η αγαστή συνεργασία μας με τις εταιρείες αποτελεί ότι καλύτερο για την Ένωση και τα μέλη της, και τους ευχαριστούμε.

  Attica Group
  Blue Star Ferries
  HELLENIC SEAWAYS
  ANEK LINES
  MINOAN LINES
  GOLDEN STAR FERRIES
  AEGEAN
  OLYMPIC AIR
  SKY EXPRESS
  GELASAKIS GROUP
  LET”S TOUR
  LETS FERRY
  LETS DRIVE
  CRETAquarium Θαλασσόκοσμος
  Lyro dental clinic
  Advertisement