Ετικέτα: ακαταλληλότητα για κατασκευή αεροδρομίου στο Καστέλλι