Ετικέτα: Χαιρετισμός του Προέδρου της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε